Fizikialna
terapija za djecu s smetnjama
u razvoju !
Privatna fizikalna terapija

IGRAONICA

Terapijska igraonica je 
način liječenja koji 
pomaže djeci da istraže 
svoje osjećaje, da se izraze 
i da pronađu smisao u svojim 
životnim iskustvima.

Primarni je cilj svakog djelatnika ove terapijske igraonice:

 • Vježbati kroz igru, bez prisile i muke
 •  Educirati roditelje za što kompleksnije bavljenje
  djetetom s obzirom na njegove promijenjene sposobnosti
 • Savjetovati ih o nabavci adekvatnih didaktičkih igračaka
  i pomagala
 • Pokazati im kako pomoći djetetu da se najuspješnije
  koristi njima

 

Programe vode viši fizioterapeuti osposobljeni za rad sa
celebralno oštećenom djecom u suradnji sa prof. defektologom
.

Zadaci koji se postavljaju pred djecu uključenu u program
igraonice, bitno se ne razlikuju od onih koji bi bili postavljeni pred njihove vršnjake
bez teškoća, ali stupanj njihovog savladavanja s obzirom na opseg i kvalitetu
dostignuća ovisit će prvenstveno o vrsti i težini oštećenja, dobi djeteta i
faktorima stimulacije djeteta.

 

Svi rehabilitacijski programi provode se strogo
individualno.

 • Bazična perceptivno motorička stimulacija potiče razvoj
  svjesnosti vlastitog tijela u smislu “što sam ja i koliki sam”, a
  isto tako i svjesnost sebe u prostoru
 • Razvijanje motoričkih vještina prema strogim pravilima
  razvojne rehabilitacije pomaže djeci da dostignu maksimum u svojim mogućnostima
  i tako razviju pozitivnu sliku o sebi, koja je najčešće produkt dobre
  interakcije s drugim osobama, objektima i situacijama
 •  Somatska stimulacija vodom kao nadopuna bazičnoj perceptivno
  motoričkoj stimulaciji
 •  Rad na razvijanju mimično-žvačno-govorne motorike i
  izgradnji estetike lica (hipersalivacija)

 

Da bi dijete bilo u stanju relativno dobro udovoljiti određenim
zahtjevima, dostići određeni stupanj slobode i odgovornosti, u igraonici se
nastoje stvoriti adekvatne situacije za učenje preko nekoliko faza:

 1.  Određivanje sadašnje razine funkcioniranja djeteta u
  pojedinim razvojnim područjima, što se bilježi na posebnim obrascima evaluacije
  stanja i prema kojima se sastavlja habilitacijski program
 2. Izbor odgovarajućih zadataka koji će poslužiti stjecanju
  novih vještina ili učvrstiti postojeće vještine
 3. Provođenje zadataka u prirodnim situacijama uvijek i kada
  je to moguće, uz primjenu pozitivnih pedagoških mjera
 4. Evaluacija opsega ili stupnja dostignuća

 

Rad djelatnika ide u smjeru razvoja uopćavanja i prenošenja
stečenih znanja u slične situacije, kao i motiviranje za izvršenje zadanih
aktivnosti, ali i uvažavanje djeteta kao aktivnog sudionika sa ciljem poticanja
vlastite kreativnosti i drugih mogućnosti u ostvarivanju određenih ciljeva.