Fizikialna
terapija za djecu s smetnjama
u razvoju !
Privatna fizikalna terapija

o nama

 

MAKA kroz igru, na jedan potpuno drukčiji način obuhvaća:

  • program dojenačke razvojne gimnastike
  • program bazične perceptivno motoričke stimulacije
  • somatsku simulaciju vodom
  • radno terapeutski program usmjeren na motoriku šake i ruku
  • stimulaciju kroz razne likovne i glazbene igre, komunikaciju putem gignol igračaka, logičkih igara, igara prepoznavanja, matematičkih i konstrukcijskih igara, modelom poticanja zamjećivanja, razvoja i razumijevanja govora, društvenosti i socijalizacije.