Fizikialna
terapija za djecu s smetnjama
u razvoju !
Privatna fizikalna terapija

PROGRAM

Princip rada i program igraonice:

Bazična perceptivno-motorička stimulacija

 • svjesnost vlastitog tijela (što sam ja i koliko sam)
 • svjesnost sebe u prostoru

 

Razvijanje motoričkih vještina (prema principima razvojne
rehabilitacije – minhenski model)

 • manipulativne igre
 • imitativne igre
 • senzorne igre
 • fina motorika

 

Zamjećivanje, razvoj i razumijevanje govora, društvenost i
socijalizacija

 • glazbene i likovne igre
 • komunikacija putem gignol igračaka
 • logičke igre
 • igre prepoznavanja
 • dekoracije

 

Matematičke igre

 • razvrstavanje i grupiranje
 • nizanje
 • količina
 • oblici
 • konstrukcijske igre

 

Poticanje ravnoteže

 • balansne platforme