Fizikialna
terapija za djecu s smetnjama
u razvoju !
Privatna fizikalna terapija

naš rad

Prikaz dijela programa koji se
provodi u MAKA terapijskoj igraonici
za djecu sa
smetnjama u razvoju.

Program dojenačke neurorazvojne gimnastike

  

Program bazične perceptivno-motoričke stimulacije

  

Somatska stimulacija vodom

U društvu je zanimljivije

Medicinska neurorazvojna gimnastika prema Bobath konceptu

  

Terapija poremećaja senzoričke integracije

  

Kod nas se i slavi!

SRETAN TI ROĐENDAN, MARTA!