Fizikialna
terapija za djecu s smetnjama
u razvoju !
Privatna fizikalna terapija

O IGRI

Igra je prirodno dječije okruženje
za učenje komunikaciju i istraživanje
njihovih svjetova.
Oporavak od teških životnih
 iskustava može biti olakšan kroz
terpeutsku igraonicu koja
omogućuje dječiju slobodu
izražavanja u sigurnom
i pouzdanom okruženju

Igra omogućuje racionalnu, djelotvornu i organiziranu akciju

Igra je prvo čovjekovo stvaralačko iskustvo

Igra je jedan od prvih načina učenja

Igra je dobar način stvaranja ravnoteže na relaciji
dijete-roditelji i dijete-šira društvena zajednica

Igra je sredstvo, ne samo motoričkog, već i socijalnog učenja

Igrom dijete uči kako funkcionira svijet oko njega i kako
taj svijet razumjeti.